Skip to main content Skip to footer

Dybbøl Mølle

Dybbøl Banke

På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de dramatiske dage under krigen i 1864. Du bliver selv en del af dramaet, og du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.

Hold alle sanser åbne, når du bevæger dig ind på området, hvor lyden fra de buldrende kanoner blandede sig med skrigene fra de sårede soldater. Gå på opdagelse i den historisk korrekte skanse og kig ind i barakkerne i soldaterbyen bag fronten, hvor trætte unge mænd hvilede ud mellem de blodige kampe.

Resultatet af krigen i 1864 blev, at den multinationale danske helstat faldt fra hinanden. Danmark blev reduceret til en national småstat, men fik senere en del af Slesvig tilbage i form af Sønderjylland i 1920. Preussen blev til det ekspanderende tyske kejserrige, som siden gik under og blev til forbundsstaten Tyskland, som vi kender den i dag. Det er derfor et helt centralt kapitel i Europas historie, du finder her på historiecentret.

DYBBØL MØLLES HISTORIE

Dybbøl Mølle har ført en omtumlet tilværelse på toppen af Dybbøl Banke.

Den første mølle var af træ og blev bygget i 1744. I 1745 blev den købt af brødrene Valentin og Lorenz Claussen, og blev drevet af Lorenz til dennes død i 1775. Dybbøl Mølle overgik til Lorenz Claussens søn, Lorenz Claussen den yngre. Den yngre Lorenz var kun 21 år gammel, men en dygtig ung mand. Han eksperimenterede med mølleteknik, og vandt i 1782 en guldmedalje for sin afhandling om emnet. I 1800 blev møllen ramt af et lyn og nedbrændte. Møllen blev dog hurtigt genopbygget, igen af træ. Genopbygningen var dyr og Lorenz brugte ikke nær så lang tid på den egentlige mølledrift, som han brugte på eksperimenter og afhandlinger. I 1810 gik Lorenz fallit og måtte forlade Dybbøl. Lorenz Claussen døde i Århus i 1823, da han blev ramt af en møllevinge.

Fra 1810 blev Dybbøl Mølle drevet af en række forpagtere, indtil den blev sat på auktion i 1832. Det højeste bud på 3.280 rigsdaler blev afgivet af Heinrich B. Quade. Ingen kendte Quade, så man forlangte, at han skulle stille sikkerhed for det store beløb. Quade hentede straks en kiste fra sin vogn. Kisten var fuld af sølvmønter og Dybbøl Mølle blev overdraget til Quade. Kisten står i dag i udstillingen på Dybbøl Mølle, dog uden sølvmønter. Heinrich B. Quade flyttede ind på møllen med hele sin familie og drev den i mange år efter.

I 1848 udbrød Den Første Slesvigske Krig – også kaldet Treårskrigen. Krigen kom ad flere omgange til Dybbøl Mølle. Allerede i 1848 indrettede den danske hær en observationspost på møllen. Danske sejre ved Nybøl den 28. maj 1848 og ved Dybbøl 5. juni 1848 vakte begejstring i befolkningen. I august 1848 indgik den danske hær og de slesvig-holstenske tropper en våbenhvile, men krigen brød ud igen i 1849. Den 13. april 1849 mødtes danske og tyske tropper i et slag ved Dybbøl, hvor tyskerne bombarderede Dybbøl Banke. Dybbøl Mølle blev ramt og nedbrændte. Heinrich B. Quade fik krigsskadeerstatning, men grundet krigen kunne han først genopbygge i 1853. Dybbøl Mølle lå stille i tre år og Quade led et betydeligt tab.

Den nye mølle fra 1853 blev opbygget som en hollandsk vindmølle i teglsten. I 1860 døde Heinrich B. Quade og møllen overgik til datteren Margrethe og hendes mand Jørgen Hansen. Året efter byggede den danske hær 10 skanser umiddelbart vest for møllen.

 

 

 


Dybbøl Banke 7
6400 Sønderborg

T: 74 48 90 00 
E:info@1864.dk 
W: http://www.1864.dk/ 

Åbningstider

Alle ugens dage 10.00-16.00

Lokation