Skip to main content Skip to footer

Inita prisen

INITA prisen 2021

Vore Sønderborgs initiativpris – INITA prisen – gives til en person, forening eller virksomhed i Sønderborg området, der har gjort en særlig indsats for erhvervslivet, handelslivet eller gjort Sønderborg kendt
udenfor lokalområdet.  Prisen består af en skulptur, der forestiller to halvkugler, der ligger forskudt for hinanden, men som alligevel er i balance. De forestiller Viljen og Lysten. Den øverste er lysten – den skabende kraft. Lysten driver værket og giver lyse ideer og friske tanker.
Den nederste halvkugle er Viljen. Det er den bærende kraft, råmaterialet, der skaber gennemslagskraft i handlingen.

Modtageren af dette års INITAPRIS er så afgjort en institution der bruger ”Lysten” og ”Viljen”.
Lysten, ja jeg vil sige lysten til at gøre – lysten til at skabe og turde. At have lysten og passion for at skabe noget nyt og stort og interesse for at få ting til at ske, og det må vi sige, er hvad der sker. Viljen og gennemslagskraften på at turde, turde sige ja til de helt store opgaver og events, som virkelig sætter Sønderborg på landkortet, ikke kun nationalt men også helt ud globalt. Viljen til at nå til tops, Viljen til det gode samarbejde må vi også sige er sket på flere fronter her i Sønderborg – for LYST og VILJE skal der til når en
kommune siger ja til store arrangementer som Spejderlejren og vores Kommende Tour de France og alt det ind i mellem.

Så Lidt atypisk, men det er mig en stor glæde at kunne overrække dette års INITA pris til……. Sønderborg Kommune – en visionær kommune som tør at sprænge rammerne, viser os det stærke samarbejde, og som viser, at vi tør og kan i Sønderborg. Jeg er Max stolt af at have min virksomhed i
Sønderborg og være en del af det stærke samarbejde. Så på hele Vores Sønderborgs vegne – Handlen, og en enig Bestyrelse, vil det glæde mig at overrække dette års INITA – PRIS til dig Erik, og håbe du
vil tage den med tilbage til hele dit bagland.

 

INITA prisen 2020

Vore Sønderborgs initiativpris – INITA prisen – gives til en person, forening eller virksomhed i Sønderborg området, der har gjort en særlig indsats for erhvervslivet, handelslivet eller gjort Sønderborg kendt udenfor lokalområdet. 

Prisen består af en skulptur, der forestiller to halvkugler, der ligger forskudt for hinanden, men som alligevel er i balance. De forestiller Viljen og Lysten. 

Den øverste er lysten – den skabende kraft. Lysten driver værket og giver lyse ideer og friske tanker. 

Den nederste halvkugle er Viljen. Det er den bærende kraft, råmaterialet, der skaber gennemslagskraft i handlingen. 

 

Modtageren af dette års INITAPRIS er så afgjort en person der bruger ”Lysten” og ”Viljen”. 

Lysten, ja jeg vil gå så langt som at sige NØRDET. 

Nørd kan ligestilles som Pioner – At have lysten og passion for at skabe noget nyt med så stor kærlighed og interesse for et enkelt eller flere emner, og det må man sige personen her har. 

Viljen og gennemslagskraft står bestemt heller ikke i bagerste række. 

Viljen til at nå til tops, må man også sige er sket på flere fronter her i Sønderborg – det er placeringen i den højeste bygning – nærmere 17 etage på Hotel ALSIK – hvor der bliver nørdet total igennem med den største LYST og VILJE. 

 

Som den erhvervsmand og ildsjæl han er, er det en stor glæde at kunne overrække dette års INITA pris til……. Jesper Koch.  

INITA prisen 2019

Vore Sønderborgs initiativpris – INITA-prisen – gives til en person, forening eller virksomhed i Sønderborg-området, der her gjort en særlig indsats for erhvervslivet, handelslivet eller har gjort Sønderborg kendt udenfor lokalområdet.

Prisen består af en skulptur, der forestiller to halvkugler, der ligger forskudt for hinanden, men som alligevel er i balance. De forestiller Viljen og Lysten.

Den øverste er Lysten – den skabende kraft.
Lysten driver værket og giver lyse ideer og friske tanker.

Den nederste halvkugle er Viljen.
Det er den bærende kraft, råmaterialet, der skaber gennemslagskraft i handlingen.

Vækst og udvikling er drivkraften der driver årets modtager af INITA-prisen.

Modtageren af dette års INITAPRIS er en lokal ildsjæl, som har spillet en stor og særdeles vigtig rolle. Med stor viden, engagement og indsats har personen været kraftig medvirkende til at vi i 2021 for alvor kan sætte Sønderborg på kortet, også langt ud over vores grænser. Dette var naturligvis ikke sket uden Sønderborg kommunens store opbakning og villighed til at investere og tro på projektet.

Som den erhvervsmand og ildsjæl han er, er det en stor glæde at kunne overrække dette års INITA pris til……. Jesper Schack.