Skip to main content Skip to footer

Strategi

Strategi for Vores Sønderborg

Vi vil løfte Sønderborg handelsliv. Strategien vil danne rammerne for et løft i Sønderborg kommunes handelsliv. Vores Sønderborg vil, med behørig respekt for de udarbejdede strategier og masterplaner – med vilje, gå på mod og engagement – skabe et stærkt Vores Sønderborg der flytter ”grænser”.

Vores Sønderborg:

Vi vil skabe merværdi for vores medlemmer.
Vi vil en stærk stemning, hvor medlemmer m.fl. tror på fremtiden og et stærkt handelsmiljø.
Vi vil sammenhængskraft og samarbejde.
Vi vil have indflydelse og involveres.
Vi vil være stolte og ambitiøse på handlens og Sønderborgs vegne.

Et løfte om fremtiden

Vi vil ikke beskrive ”indsatser”, men derimod komme med løfter. Løfter vi helhjertet vil arbejde på skal blive opfyldt.

Løfte 1 – Sammenhængskraft – ”the big picture”

Vores Sønderborg ønsker proaktivt og konstruktivt at tænke i sammenhænge. Vi tror på at en tæt tilknytning til forskellige partnere, vil gavne ønsket om at tiltrække flere borgere, gæster og turister til bymiljøet.

Vores Sønderborg ønsker at ”forene” byerne i Sønderborg i et ”fælles fodslag”, hvor vi gavner hinanden – og dermed brugerne af vores handelsmiljøer

Løfte 2 – Større portefølje og mere ”for pengene”

Vores Sønderborg ønsker at medlemmerne i Vores Sønderborg får en bred vifte at fordele ved at være medlem. Så medlemmer, uanset karakter, oplever et stærkt incitament for at have medlemskab.

Vores Sønderborg ønsker at udvide den indtægtsgivende forretning, med henblik på at skabe et stærkere produkt for både medlemmer og Sønderborg.

Løfte 3 – Eksponering – en markant plads på landkortet – uden grænser

Vores Sønderborg udvikler og gennemfører salgsfremmende aktiviteter som markedsdage og by nights på strategisk vigtige tidspunkter.

Vores Sønderborg bidrager med markedsføring af foreningens aktiviteter. Det foregår i lokale og regionale medier, samt i udvalgte nordtyske aviser.

Derudover er de sociale medier en vigtig brik i den nuværende markedsføring og den fremtidige strategi for at gøre Sønderborg til den førende handelsdestination i Sønderjylland.

Løfte 4 – Netværket der ”løfter” samarbejdet og stemningen

Vores Sønderborg ønsker at skabe et netværk mellem medlemmer, der både fremmer internt samarbejde, der fremmer relationerne og de gode fælles ideudviklinger og skaber et løft i stemning – både på bundlinie og know how.

Vores Sønderborg ønsker med netværket, både et samlende Vores Sønderborg, samt et netværk med særinteresser, som mere specifikke brancher og iværksætter kultur.

Løfte 5 – Synlighed – der skaber retning og energi

Vores Sønderborg ønsker at skabe involvering og engagement ved medlemmerne. Det er nødvendigt at tilvejebringe en positiv energi og en stemning af optimisme og tro på at handlen i Sønderborg vil udvikle sig – med et positivt resultat til følge.