Skip to main content Skip to footer

Havne promenaden

HAVNEPROMENADEN

Udviklingen af Sønderborgs gamle erhvervshavn er i fuld gang. De første nye bygninger i havnen har skabt nye rumligheder og behov for flere by-funktioner og bedre sammenhæng til resten af byen. Nye arbejdspladser og nye hjem har allerede haft en effekt på det lokale miljø idet flere mennesker færdes i området og skal finde sig til rette i en ny adfærd. Samtidig bliver det nye byområde et stort aktiv for byen som en vigtig destination. Tilgængelighed til havneområdet er derfor afgørende. By og havn skal bindes sammen med et velfungerende vej- og stisystem, der bliver understøttet af byrum. Byens rum er dér, hvor alle behov samles. Det er her, i de offentlige fælles rum, at forventningerne til identitet, helhed og sammenhæng, tilgængelighed, funktionalitet, hjemhørighed, atmosfære og oplevelser skal indfries

 


Sønderhavnegade
6400 Sønderborg

 

Åbningstider

Alle ugens dage

Lokation