Skip to main content Skip to footer

Nordborg Slot

NORDBORG SLOT

Nordborg var i en stor del af middelalderen kongens besiddelse, og har i flere omgange været en del af indtægtsgrundlaget for kongelige enker. I 1571 arvede Frederik 2.’s bror Hans den Yngre sin mor Dronning Dorotheas besiddelser på Als og Sundeved – herunder Nordborg. Han var en driftig mand, som i de følgende 50 år til stadighed udvidede og forbedrede sine besiddelser. Det gav bl.a. anledning til en række byggeprojekter på og omkring Nordborg Slot. Da hertug Hans den Yngre døde i 1622, blev hans besiddelser delt op i en række små hertugdømmer, herunder hertugdømmet Nordborg, som gik til sønnen Johan Adolf. Han døde imidlertid allerede to år efter, og hertugdømmet gik så videre til den yngre søn Frederik.

Højskole og efterskole I 1909 blev slottet købt af Nordborg by. Det var den tysksindede borgmester Klinkers drøm at bygge en højskole, som skulle være en modvægt mod de danske højskoler nord for grænsen. Slottet blev herefter genopbygget efter tegninger af arkitekt Eugen Fink, og i 1910 blev slottet udlejet til den tyske højskoleforening i Nordslesvig. Efter Genforeningen i 1920, blev slottet købt af grosserer Johan Hansen. Han oprettede Stiftelsen Nordborg Slot, som siden 1922 har drevet dansk efterskole på stedet. Under 2. verdenskrig blev slottet overtaget af tyske soldater, der lavede slottet om til en tysk flådetræningsbase for specialtropper. Nordborg Slot har i en årrække været rammen om
Nord-Als Musikfestival.

 

 

 

 

 


Slotsgrunden 1
6430 Nordborg

T: 74 45 15 28
E:INFO@SCIENCEEFTERSKOLEN.DK
W:https://www.visitsonderborg.dk/sonderborg/information/nordborg-slot-gdk611563

Åbningstider

Efter aftale

Lokation